Drons a mida

Mediacòpter ofereix als seus clients la possibilitat de construir drons a mida de les seves necessitats.

En funció de les especificacions del projecte, seleccionem l’equipament necessari més adequat i muntem i configurem un dron amb les característiques que ens permetin dur a terme la captació d’imatges amb la càmera seleccionada.

L’experiència acumulada en la construcció de drons fa que Mediacòpter pugui oferir als seus clients un servei professional i de màxima qualitat, des de les fases inicials de disseny fins als processos finals d’homologació.