Imatge aplicada

Mediacòpter treballa en la recerca de nous reptes professionals amb un clar perfil tecnològic. Això ens permet col·laborar amb diverses empreses del sector per a desenvolupar i millorar tècniques de processat de la imatge aplicades a la millora de processos.

Aquestes són algunes de les aplicacions més comunes:

• Realitzar inspeccions tècniques industrials o d’estructures elevades.

• Mitjançant càmeres tèrmiques analitzar i detectar problemes en instal·lacions elèctriques elevades, panells solars o instal·lacions eòliques.

• Mitjançant la fotogrametria combinada amb la captació d’imatges aèries, generar models geomètrics 3D d’espais, edificacions o extensions de terreny. Aquestes tècniques aporten un gran valor afegit a processos habituals en els sectors de la construcció o topografia.